ชื่อเรื่อง ภาค ปีที่เข้าฉาย IMdb
The Mighty Ducks ขบวนการหัวใจตะนอย 1 1 1992 6.5
D2: The Mighty Ducks 2 ขบวนการหัวใจตะนอย 2 2 1994 6
D3: The Mighty Ducks 3 ขบวนการหัวใจตะนอย 3 3 1996 5.6

แสดงความคิดเห็น